Teplická päťdesiatka a hviezdicový výstup na Baske

w50OKST Trenčianske Teplice pozýva všetkých priaznivcov turistiky na 7. ročník turistického pochodu Strážovskými vrchmi v  sobotu  7. septembra 2019

Propozície — stiahni tu

Trasy – pešie, turisticky značené:   
A – 50 km:   Tr. Teplice – Kamenné vráta – Vápeč – Homôlka – Baske – Veľké Lúky – Trubárka – Petrovanské Lúky – Čvirigovec – TrenčianskeTeplice
B – 30 km:  Trenčianske Teplice – Omšenie – Baske – Veľké Lúky – Trubárka – Petrovanské Lúky – Čvirigovec – TrenčianskeTeplice
C – 15 km:  Trenč. Teplice – Machnáč – Petrovanské Lúky – Čvirigovec – Trenč.Teplice
D – 5 km:    Trenčianske Teplice – Čvirigovec – Čertova skala  – Trenčianske Teplice (nový náučný chodník)

+ ľubovoľné trasy na Chatu Baske (Dolná Poruba, Omšenie, Krásna Ves, Slatina a Slatinka nad Bebravou, Motešice) – zahlásiť na Chate Baske
Trasy je možné absolvovať aj opačným smerom!

Prezentácia:  stanica električky, Trenčianske Teplice od 06:00 do 08:30 hod.
Účastníkom pochodu budú  poskytnuté podrobnejšie informácie a pokyny s popisom trás pri prezentácii, príp. na www.chatabaske.sk,  tel. 0905 364 083.

Trasa A a B prechádza okolo Chaty Baske, kde bude pre účastníkov k dispozícii občerstvenie.  Každý účastník ide na vlastnú zodpovednosť, deti môžu ísť len v sprievode dospelej osoby. Odporúča sa ľahká turistická výstroj.
Pomôcky:  turistická mapa – Strážovské vrchy (časť Trenčianske Teplice)

Tento obsah bol zaradený v Turistické akcie. Zálohujte si trvalý odkaz.