Kontakty

 

Ing. Maroš GREGUŠ Predseda OKST, akcie, web maros.gregus@kupka.sk 0903 722 340
Členovia výboru OKST
Jaroslav GEŠVANTNER Hospodár, známky, ubytovanie na chate Baske baske@chatabaske.sk 0905 829 201
Miroslava GREGUŠOVÁ Tajomník, akcie, kronika, web maros.gregus@kupka.sk 0905 364 083
Stanislav BEŇO Revízna komisia kolkin1@gmail.com 0903 770 899
Ondrej VÁCLAV Komisia pešej turistiky a VHT, akcie vaclavo@zoznam.sk 0905 634 494
Aneta FLOREKOVÁ Komisia značenia nanet@pobox.sk 0905 882 362
Juraj HRČKA Chata Baske baske72@gmail.com 0915 281 731
Jaroslav GEŠVANTNER ml. Chata Baske jarogeso23@gmail.com 0903 550 571
Stanislav SEKULA Chata Baske stano.seko1@gmail.com 0944 165 388

———————————————————————————————————-

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE TEPLICE
Gogolova 1855/23A
914 51 Trenčianske Teplice – SR

IČO: 31106129
Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., 0041711407/0900
IBAN: SK 19 0900 0000 0000 4171 1407 SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstve vnútra SR:VVS/1-900/90-3236
———————————————————————————————————-