GDPR

Tu si stiahnite formuláre pre podpis súhlasu so spracovaním osobných údajov GDPR pre klub KST, regionálnu radu KST a KST

Formulár súhlas – osobné údaje – KST   Stiahni tu
Formulár súhlas – osobné údaje – RR KST   Stiahni tu
Formulár súhlas – osobné údaje – Odbor KST   Stiahni tu

Legislatíva Európskej únie vyžaduje mať podpísaný súhlas s ochranou osobných údajov.
Zjednodušene, KST vždy spracovával osobné údaje, aj bude spracovávať, len teraz je na to potrebný papier.
Jedná sa o papiere tri, ktoré by mal podpísať každý člen odboru alebo klubu KST. Jeden pre odbor, resp. klub, jeden pre región a jeden pre KST.

Papiere týkajúce sa odborov, resp. klubov bude uchovávať odbor, resp. klub, papiere týkajúce sa regiónov pošle odbor, resp klub regiónu. Papiere týkajúce sa KST pošle odbor, resp. klub prostredníctvom regiónu na sekretariát KST.

Súhlasy je najvhodnejšie zozbierať na podujatiach, na ktoré chodia takmer všetci členovia odborov, resp. klubov, napr. na členských schôdzach.

Ak sa Vám nepodarí zozbierať všetky, tie ktoré máte, pošlite! Ostatné sa pošlú neskôr.

V konečnom dôsledku bude potrebné mať súhlas od všetkých členov odborov, resp. klubov, nakoľko sa toto uplatňuje vo všetkých organizáciách.

Osobné údaje sa v KST budú spracovávať na rôznorodé účely, akými sú: Poistenie, bezpečnosť (nahlasovanie ohrozeného účastníka podujatia na horskú službu), evidencia zdrojová, t. j. „u predsedu a hospodára“, budúci informačný systém športu, platenie známok; je potrebné nezabudnúť, že na podujatiach sa vzájomne fotíme, kamerujeme, s týmto všetkým už nariadenie EÚ počíta a vyžaduje na to súhlas.