Kniha o chate Baske

Knihu v rozsahu 52 strán je možné zakúpiť na chate Baske,
prípadne objednať na tel. č.: 0905 364 083
Ukážka z knihy Chata Baske: