Kontakty

 

Ing. Maroš GREGUŠ Predseda OKST, akcie, web, známky, ubytovanie na chate Baske 0903 722 340
 
Členovia výboru OKST
Jaroslav GEŠVANTNER Ekonóm 0905 829 201
Miroslava GREGUŠOVÁ Tajomník, akcie, kronika, značenie, ubytovanie na chate Baske 0905 364 083
Stanislav BEŇO Revízna komisia 0903 770 899
Ondrej VÁCLAV Komisia pešej turistiky a VHT, akcie 0905 634 494
Mgr. Andrej SEDLÁK Zásobovanie 0907 074 541
Juraj HRČKA Člen výboru 0915 281 731
Peter PRIEČINSKÝ Správca vozidla 0907 553 515
Renáta STÍSKALOVÁ Člen výboru   0910 382 229

———————————————————————————————————-

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE TEPLICE
Gogolova 1855/23A
914 51 Trenčianske Teplice – SR

IČO: 31106129
Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., 0041711407/0900
IBAN: SK 19 0900 0000 0000 4171 1407 SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstve vnútra SR:VVS/1-900/90-3236
———————————————————————————————————-