Kontakty

 

Ing. Maroš GREGUŠ Predseda OKST, akcie, web, známky, ubytovanie na chate Baske 0903 722 340
 
Členovia výboru OKST
Renáta STÍSKALOVÁ Ekonóm 0910 382 229
Miroslava GREGUŠOVÁ Tajomník, akcie, kronika, značenie, ubytovanie na chate Baske 0905 364 083
Stanislav BEŇO Revízna komisia 0903 770 899
Ondrej VÁCLAV Komisia pešej turistiky a VHT, akcie 0905 634 494
RNDr. Andrej SEDLÁK Zásobovanie 0907 074 541
Mgr. Libuša SEDLÁKOVÁ Ochrana prírody 0915 815 687
Peter PRIEČINSKÝ Správca vozidla 0907 553 515
Ing. Peter MERCELL Člen výboru 0907 985 663

———————————————————————————————————-

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV TRENČIANSKE TEPLICE
Gogolova 1855/23A
914 51 Trenčianske Teplice – SR

IČO: 31106129
Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., 0041711407/0900
IBAN: SK 19 0900 0000 0000 4171 1407 SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstve vnútra SR:VVS/1-900/90-3236
———————————————————————————————————-