História a súčasnosť

Klub slovenských turistov v Trenčianskych Tepliciach – história a súčasnosť

Vznik turistiky v Trenčianskych Tepliciach bol už zaznamenaný pri vzniku telovýchovných hnutí v rokoch 1920-21. V tomto období bol založený aj odbor československých turistov. Jeho členmi boli väčšinou úradníci Pozemkového úradu pre Slovensko, ktorý tu mal úrad v miestnom sanatóriu. Po premiestnení tohto úradu do Trenčína turistický odbor zanikol. Trenčianskoteplickí športovci však na turistiku nezanevreli. Pokračovali vo svojej činnosti ďalej ako turisti-lyžiari. Stretávali sa okrem iného aj na starej chate pod Žihľavníkom.

V rokoch 1935 – 1936 niektorí prispeli na stavbu novej chaty na Veterných holiach na vrchu Baske. Chata bola slávnostne otvorená 28. októbra 1936. Dňa 5. júla 1939 sa spolok turistov a lyžiarov spojil pod spoločný názov Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) v Trenčianskych Tepliciach.

V povojnových rokoch turistika v Trenčianskych Tepliciach zaznamenala určitú stagnáciu. Obnova priala až koncom šesťdesiatych rokov, kedy sa začala formovať nová skupina vyznávačov pešej a neskôr vysokohorskej turistiky. Nová história organizovanej turistiky v Trenčianskych Tepliciach sa začala písať v roku 1970, keď začal svoju činnosť jeden z najaktívnejších odborov celej TJ Slovan – odbor turistiky v Trenčianskych Tepliciach. Medzi zakladateľov tohto odboru patria: dnes už manželia Pavol a Viera Václavovi a Karol Szabó, ku ktorým sa pričlenili Jozef a Věra Klobučníkovi, Ján Klobučník, Emil Kavalír, Anna Červená-Holá, Emília Pappová, Anika Sobotková, MUDr. Urbánková a ďalší. Impulz na založenie odboru turistiky prišiel v roku 1971, keď sa na Lúkach pod Žihľavníkom konal XVIII. slovenský zraz turistov, na ktorom sa zúčastnili aj naši členovia, už aj ako spoluorganizátori s Okresným zväzom turistiky.

Neskôr pri propagovaní rodinnej turistiky pribudli ďalší aktívni členovia, ako boli rodiny Manová, Trníková, Pristačová, Kyselicová, bratia Beznákovci, neskôr rodiny Gregušové a Gešvantnerové a po roku 2000 pribudli členovia z okresu Bánovce nad Bebravou so svojimi rodinami.

Prvým predsedom bol Pavol Václav, ďalej to boli Jozef Pristač, Viola Manová,v rokoch 1983-2014  Zdenko Man a od roku 2014  Maroš Greguš. Nemožno nespomenúť ani činnosť našich členov, ako dlhoročných funkcionárov v Okresnom zväze turistiky: Pavol a Viera Václavovi, Emília Pappová, Ing. Miroslav Cingel (ako predseda Okresného zväzu KST a predseda Regionálnej rady KST v Trenčíne, Ing. Maroš Greguš (predseda a tajomník Regionálnej rady KST v Trenčíne). Dnes má OKST Trenčianske Teplice cca 90 členov a riadi ho 9 členný výbor.

OKST každoročne poriada 30 až 40 turistických akcií. Väčšina je orientovaná v našom blízkom okolí Strážovských vrchov a na chate Baske. Medzi naše najobľúbenejšie akcie patria Zimné stretnutia turistov trenčianskeho regiónu na Baskom od roku 1975, ktorého sa v súčasnosti zúčastňuje 600 až 800 milovníkov zimnej turistiky. Ďalšími obľúbenými akciami sú Veľkonočné sviatky na horách, výstupy na Strážov a Kľak, slovenské zrazy turistov (každoročná účasť už od roku 1971), národné výstupy na Kriváň, jesenné stretnutia turistov Trenčianskeho regiónu na Inovci, vianočné výstupy na Vápeč ako i Silvestrovské výstupy na Baske. Od založenia v roku 2006 rastie popularita aj prázdninovej akcie „Chlapi deťom“, ktorá je venovaná športovým a zábavným hrám pre najmenších. Od septembra roku 2013 sa začína písať aj história Teplickej 50 (turistické trasy v okolí Trenčianskych Teplíc – 50 km, 30, 20, 10 a 5 km). OKST Trenčianske Teplice sa taktiež od roku 2014 v mesiaci jún podieľa na príprave a organizácii B-Klub Teplickej deviatky (turisticko-pivný pochod). Aktivita OKST je zameraná aj na brigádnickú činnosť, ako sú príprava a priebeh zimných stretnutí turistov na Baskom, celoročné čistenie a údržba turistických chodníkov, značenie, kosenie lúky, príprava palivového dreva na zimné vykurovanie a taktiež vlastná údržba a opravy chaty Baske, ktorá veríme, že ešte bude dlhé roky slúžiť na turisticko-rekreačné účely.