České a Saské Švajčiarsko 11. – 18. 8. 2018

1. Sobota, 11.8.2018: príchod do NP České Švajčiarsko, ubytovanie na Penzióne na Bělidle v Krásnom Buku neďaleko mesta Krásná Lípa. České Švajčiarsko leží na severe Ústeckého kraja, okres Děčín a susedí so Saským Švajčiarskom v Nemecku. Je to oblasť pieskovcových skál zaujímavá skalnými mestami a vyhliadkami, hlbokými roklinami, stenami, vežami či bludiskom. Je to čisto turistický región zameraný na prírodu s hustou sieťou turistických a cyklistických chodníkov. V deň príchodu prechádzky v okolí a do Krásnej Lípy. Ubytovaných 39 turistov, z toho 11 detí.
2. Nedeľa, 12.8.2018: z penzióna peši do Krásného Buku popod hrad Krásny Buk do neďalekej obce Kyjov, odtiaľto Kyjovskou skalnou cestičkou sutinami, pieskovými skalami, rebríkmi na zrúcaninu skalného hradu Kyjov. Časť turistov sa vrátila do obce Kyjov po červenej značke okolo Dixovho mlýna až na ubytovanie – trasa v dĺžke 7,5 km. Časť zdatnejších turistov pokračovala Kyjovským údolím smerom na rázcestie „Turistický most“ cez Brtnícky hrad do obce Brtníky – trasa celkovej dĺžky cca 15 km. Dvaja pokračovali z obce Brtníky na Vlčiu horu (rozhľadňa) až na penzión do Krásného Buku – spolu okruh 20 km.
3. Pondelok, 13.8.2018: všetci účastníci sa dopravili turistickým autobusom na rázcestie „Tři prameny“ pod Pavčickú bránu neďaleko obce Hřensko. Odtiaľto vystúpili po takmer hodine až k symbolu Českého Švajčiarsku – k veľkej Pravčickej bráne a Sokoliemu hniezdu. Výstupy na výhliadky a pokračovanie po hrebeni „Gabrielinou stezkou“ a „Křídelnou stěnou“ do Mezní Louky. Po občerstvení presun k rázcestiu „Ke strži“ a Divokou soutěskou po zabezpečenom chodníku ponad riečku Kamenica k splavovaniu člnkami. Plavba Divokou soutěskou cca 10 minút, opäť turistickým chodníčkom až k Edmundovej – Tichej soutěske a znovu plavba cca 20 minút riečkou. Posledný úsek peši do obce Hřensko. Celkovo trasa cca 14 km. Odtiaľto turistickým autobusom na miesto ubytovania.
4. Utorok, 14.8.2018: turistickým autobusom presun do Vysokej Lípy, po turistickom chodníčku cez skalnú rozsadlinu k zrúcanine „Dolský mlýn“ z roku 1515 (známy z filmovania rozprávky Pyšná princezná a Peklo s princeznou. Od mlýna výstup na Kamenickú výhliadku a súbežnou cyklotrasou okolo „Kráľovského smreku“ až k rázcestiu „Starý mlyn“ – spolu trasa 6,5 km. Zdatnejší pokračovali od zrúcaniny Dolského mlýna po zelenej značke okolo zachovaných bunkrov z II. svetovej vojny po okraj obce Srbská Kamenica a odtiaľto pokračovali do Jetřichovíc – trasa celkom 12 km.
5. Streda, 15.8.2018: takmer všetci účastníci sa ráno presunuli turistickým autobusom do Jetřichovíc a odtiaľto sa vybrali na najzaujímavejšie atrakcie – výstupy na vyhlídky „Mariina skála“, „Vileménina stěna, Rudolfuv kámen“. Časť turistov spravila okruh a z rástestia „Pohovka“ sa vrátili do Jetřichovíc – trasa cca 6,5 km. Viacerí pokračovali hrebeňom na skalný lúpežnícky hrad Šaunštejn a na Malú Pravčickú bránu a späť do Vysokej Lípy – trasa celkom 11 km. Niektorí od Malej Pravčickej brány pokračovali do Mezní Louky – celkom 13 km.
6. Štvrtok, 16.8.2018: Väčšina sa rozhodla pre cestu vlakom s „Jízdenkou Labe Elbe“ a cez pohraničnú časť Česka (Dolní Poustevny) sa vybrala do Saského Švajčiarska malebným údolím rieky Labe cez Ba Shandau, Königstein do Kurort Rathenu. Zo staničky sa pôvodným prievozom presunuli na pravú stranu Labe a vystúpili na najznámejšiu pamiatku – najstarší skalný most v Európe Bastei s hradmi Neurathen a Felsenburg. Vzostup cez skalnú roklinu „Švédske diery“ k malebnému jazierku Amselsee späť do krásneho mestečka Kurot Rathen. Niektorí cestou navštívili skalné divadlo Felsenbühne. Celkovo trasa merala 5 až 6 km. Zo Saského Švajčiarska presun vlakmi do Děčína, krátka prehliadka mesta a návrat vlakom do Krásnej Lípy cez Jedlovú. Až 6 našich turistov sa vybrali autobusom do Hřenska a odtiaľto zdolali hrebeň Labských pieskovcov až do Děčína (cestou mnohé výhliadky: Belvedér, Rúžový hrebeň, Labská stráž, Snežnica, Stoličná hora) – celkovo trasa cca 18 km.
7. Piatok, 17.8.2018: Zopár turisticky zdatných (celkovo 12) sa vybrali autobusom do Jetřichovíc a odtiaľto cez hrad Falkenštejn na historickú loveckú chatu „Na tokáni“ cez Myšie diery do obce Doubice (známe najrozsiahlejšou zbierkou vyrezávaných drevených sôch v ČR). Trasa merala cca 9,5 km.
8. Sobota, 18.8.2018: cestou domov zastávka pri obci Kamenický Šenov a krátky okruh okolo Panské skály – Varhany (vulkanického pôvodu). Tu sa taktiež natáčala rozprávka Pyšná princezná. Okruh cca 0,5 km.
Okrem uvedených turistických trás sa niektorí účastníci zastavili na prehliadku hradu Königstein, návštevy miest Rumburk a Drážďan. Viacerí skúsili cyklotrasy v NP České Švajčiarsko, ale aj v Saskom Švajčiarsku (Zadní Doubice, Hinterhermsdorf, Česká silnice, Kurort Rathen – Hřensko, Hřensko – Děčín a pod.)

Fotogaléria nižšie:

Tento obsah bol zaradený v Turistické akcie. Zálohujte si trvalý odkaz.